DSP: dokumentace pro stavební povolení, část elektro

Nacházíte se na webovém formuláři pro objednání jednoduché projektové dokumentace pro povolení stavby rodinného domu.

Obsahem zpracované projektové dokumentace bude pouze podrobná technická zpráva (cca 15-25 stran) + analýza rizika dle požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. (popř. dle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. v Praze). Ne, žádné výkresy uzemnění / rozváděčů / hromosvodu součástí dokumentace nejsou, protože je pro povolení stavby vyhláška opravdu nikde nepožaduje.

Projektová dokumentace bude zajištěna autorizovanou osobou dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů tak, aby splňovala veškeré legislativní požadavky, a to i bez potřeby výkresové části.

Že takováto jednoduchá DSP stavebním úřadům pro povolení RD stačí již bylo ověřeno na více jak 100 dokumentacích. Technická zpráva je navíc zpracována tak, že i šikovný montér z ní vyčte, co se po něm chce, a co jak má udělat (pokud tedy umí číst, a ví co má jak udělat).

Základní cena za zpracování jedné dokumentace je 2.500,- Kč,
včetně zaslání 4 autorizovaných výtisků poštou.

IČ objednatele dokumentace

Platné IČ je povinná položka, neboť nabízené služby jsou určeny pouze podnikatelům; platnost IČ se automaticky kontroluje vůči ARES.

Adresa pro zaslání vypracované dokumentace

Adresa pro zaslání se automaticky načte z ARES dle zadaného IČ; je ji nicméně možné případně upravit.

Telefonický kontakt pro komunikaci

Emailová adresa pro komunikaci

Projektová dokumentace má být ve stupni

Katastrální území, kde se stavba nachází

Číslo parcely

Název stavby

Identifikace stavebníka

Kolik požadujete tištěných paré?

Požadujete očíslovat jednotlivá paré?

Chcete dokumentaci části elektro v samostatných složkách?

Chcete na jednotlivých dokumentech (technická zpráva + analýza rizika) své titulní listy?

Chcete k dokumentaci části elektro ORIENTAČNÍ (tj. pouze odhadovaný) výkaz výměr?

Chcete k dokumentaci části elektro předvyplnit žádost o připojení?

Řešený projekt je

Je známa sjednaná hodnota jističe před elektroměrem?

Je známa sjednaná distribuční sazba odběrného místa?

Stavební konstrukce objektu?

Preferované ukládání vedení?

Lze dělat vodorovné drážky do zdiva?

Vaření

Ohřev TUV

Vytápění

Bude v objektu podlahové topení?

Bude u/v objektu sauna?

Bude u/v objektu bazén či vířivka?

Bude elektrické vyhřívání vpustí / okapů / chodníků / vjezdů (byť i jen jedna z uvedených možností)?

Bude nabíjení elektromobilu?

Budou na objektu instalovány fotovoltaické panely?

Má se řešit i základní zmínka o slaboproudu?

Ve které mísnosti má být osazený rozváděč?

Požadovaný termín zpracování dokumentace

Chcete nějaký konkrétní text na faktuře?

Telefonický kontakt pro kontrolu

Emailová adresa pro kontrolu
Kliknutím na ODESLAT ještě nic neobjednáváte.

Pouze se automaticky vygeneruje email se shrnutím zadaných údajů, který bude odeslán na Vámi zadanou emailovou adresu (pro kontrolu a následné potvrzení) a v kopii na mou emailovou adresu (pro informaci, že se chystáte dokumentaci objednat). Následně budete mít možnost si v klidu veškeré zadané údaje znovu překontrolovat, doplnit, či korigovat.

Dokumentaci pak případně objednáváte až teprve následným odesláním obdrženého emailu.

UPOZORNĚNÍ! Webový formulář je určen pouze pro objednávky ze strany podnikatelů.

Zpracovatel objednaných dokumentací: Marcela Hlavatá IČ 64596192, DIČ: neplátce DPH
Adresa místa podnikání: Kainarova 282/7, 750 02 Přerov
Podnikatel je evidován u Živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova